Make your own free website on Tripod.com

Folkloristiikka

- Luentosarja & oheislukemistona Leea Virtanen: Suomalainen kansanperinne
- Luennotsijana folkloristiikan professori Annikki Kaivola-Bregenhöj

- Luentosarja & oheislukemistona seuraavat:
* Asplund & Hako (toim.): Kansanmusiikki, ss. 18-52, 64-124
* Honko, Lauri: Memoraatit ja kansanuskon tutkimus (- Uskontotieteen näkökulmia, ss. 88-105)
* Honko, Lauri: Perinnelajianalyysin tehtävistä (-Uskontotieteen näkökulmia, ss. 63-87)
* Järvinen & Knuutila (toim.): Kertomusperinne
* Kaivola-Bregenhöj, Annikki: Kaksiselitteisyyden armoilla (-Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin, ss. 125-139)
* Kuusi, Matti (toim.): Kalevalaista kertomarunoutta
* Kuusi, Matti: Sananlaskut ja puheenparret
* Siikala, Anna-Leena: Kansanusko (- Suomen historia 3, ss. 303-369)
* Virtanen, Leea: Arvoitus ja sen tehtävä (- Jumin keko, ss. 144-189)
- Luennoitsijana folkloristiikan tuntiopettaja Pasi Enges

- Luentosarja & oheislukemistona seuraavat:
- Luennoitsijana folkloristiikan tuntiopettaja Pasi Enges

- Luentoja, harjoituksia & ekskursioita mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan Helsinkiin
- Luennoitsijana folkloristiikan tuntiopettaja Pasi Enges

- Kenttätyö, teemana Kalevalan juhlavuosi ja erityisesti Kalevalan merkitys tavallisen ihmisen elämässä.
* Kenttätyöraportti: Kalevalaa lapsille - interaktiivista nukketeatteria havainnoimassa
- Ohjaajana folkloristiikan tuntiopettaja Pasi Enges