Make your own free website on Tripod.com

(Paul)
Michel
Foucault

(1926-1984)

Oikeusistuimet, vankilat, sairaalat, psykiatriset hoitolaitokset, työsairaanhoito, yliopistot, lehdistö ja muut tiedotusvälineet; kaikkien näiden instituutioiden ja eri naamioiden kautta toteutuu sorto, joka on pohjimmiltaan poliittista. Riistetty luokka on aina osannut tunnistaa tämän sorron.

Intolérable, n:o 1.


Sellaisessa yhteiskunnassa kuin omamme oikeuskoneisto on ollut äärimmäisen tärkeä valtiokoneisto, jonka historia on aina jäänyt piiloon. On kirjoitettu lain historiaa ja taloushistoriaa, muttei oikeudenkäytön historiaa: millainen rankaisujärjestelmä on todellisuudessa ollut, mitä ovat olleet sorron järjestelmät - näistä puhutaan harvoin. Mielestäni oikeuslaitoksella valtiokoneistona on ollut ehdottoman olennainen merkitys historiassa... Tietystä vaiheesta alkaen rangaistusjärjestelmä, jonka tehtävä keskiajalla oli nimenomaan verotuksellinen, suunnattiin taisteluun kapinoita vastaan. Siihen asti kansan kapinoiden tukahduttaminen oli ollut luonteeltaan sotilaallinen tehtävä. Sittemmin sitä hoiti monimutkainen oikeuslaitoksen, poliisin ja vankilan järjestelmä... Siksi vallankumouksen on välttämättä radikaalisti eliminoitava oikeuslaitos ja kaikki, mikä vain viittaakin rangaistujärjestelmään. On julistettava pannaan kaikki siihen viittaava ideologia ja tämän ideologian soluttautuminen takaisin kansan käytäntöihin.

Les Temps Modernes, n:o 310.
Keskiajan tyrmien vanhaa perinnettä? Paremminkin uutta teknologiaa: 1500-luvulta 1800-luvulle käyttöön otetaan uusien menettelytapojen kokonaisuus lajittelemaan, valvomaan, mittaamaan ja järjestämään yksilöitä, tekemään heistä sekä 'tottelevaisia että hyödyllisiä'. Tarkkailu, harjoitukset, manööverit, pisteytykset, asteet ja paikat, luokittelut, tutkinnot, rekisteröinnit: kokonainen tapa alistaa ruumiita, hallita ihmisolentojen moninaisuutta ja manipuloida heidän voimiaan kehittyi klassisella kaudella sairaaloissa, armeijassa, kouluissa, yliopistoissa ja työpaikoilla. Kyse on kurista. Epäilemättä 1700-luku keksi vapaudet, mutta se antoi niille syvän ja vakaan maanalaisen perustan - sen kurittavan yhteiskunnan, joka meitä jatkuvasti ohjailee.

Tarkkailla ja rangaista
Kaikki työni Hulluuden historiasta tähän kirjaan (Tarkkailla ja rangaista) asti ovat, jos niin haluatte, pieniä työkalupakkeja. Jos ihmiset haluavat avata ne, käyttää hyväkseen jotakin lausetta, ajatusta tai analyysia kuin ruuvimeisseliä tai jakoavainta aiheuttaakseen oikosulun vallan järjestelmissä tai horjuttaakseen niitä - mukaanlukien tietysti nekin, joissa kirjani on tuotettu - no, sitä parempi.

Haastattelu. Le Monde 21.2.1975.