Make your own free website on Tripod.com

Erich Fromm:
Ihmisen muuttumisen ehdot ja
uuden ihmisen ominaisuudet

Olettaen, että lähtökohtamme on oikea - että vain ihmisluonteen perustava muuttuminen siten, että sen painopiste siirtyy omistamisesta olemiseen, voi pelastaa meidät psyykkiseltä ja taloudelliselta tuholta - vastattavaksemme kohoaa kysymys: onko suurimittainen luonteenmuutos mahdollinen: ja jos on, miten se voidaan saada aikaan?

Olen sitä mieltä, että ihmisluonto voi muuttua, mikäli seuraavat edellytykset ovat olemassa:

1. Me kärsimme ja tiedämme kärsivämme.

2. Tiedämme kärsimyksemme alkulähteen.

3. Tiedämme, että on olemassa tapa voittaa kärsimyksemme.

4. Hyväksymme sen, että voittaaksemme kärsimyksemme meidän tulee seurata tiettyjä elämännormeja ja muuttaa nykyisiä elintapojamme.

Nämä neljä kohtaa vastaavat Buddhan niiden opetusten pohjana olevia “neljää jaloa totuutta”, jotka käsittelevät ihmisenä olemisen yleisiä ehtoja, paitsi milloin inhimillinen epäonni johtuu erityisistä yksilö- tai ympäristösyistä.

Sama muuttumisen periaate, joka luonnehtii Buddhan menetelmiä, on myös Marxin pelastusajatuksen pohjana. Tämän ymmärtämiseksi on tarpeen muistaa, ettei Marxille hänen omien sanojensa mukaan kommunismi ollut lopullinen päämäärä vaan historian kehityksen askel, joka olisi vapauttava ihmisen epäinhimillistävien sosioekonomisten ja poliittisten ehtojen vallasta, kaiken sen alaisuudesta, mikä tekee hänestä tavaroiden, koneiden ja oman ahneutensa orjan.

Marxin ensimmäisenä askeleena oli osoittaa aikansa työväelle, mitä vieraantuneimmalle ja kurjimmissa oloissa elävälle luokalle, että se kärsi. Hän yritti häivyttää ne harhat, jotka pyrkivät estämään työläisiä tiedostamasta kurjuuttaan. Seuraavaksi askeleeksi hän osoitti tämän kärsimyksen syyt, jotka hänen mukaansa juontuvat kapitalismin perusluonteesta ja siitä ahneudesta, saaliinhimosta ja riippuvaisuudesta, jota kapitalistinen järjestelmä synnyttää. Tämä työväestön (eikä ainoastaan sen) kärsimysten analyysi kuului osana Marxin eniten vaikuttaneeseen työhön, kapitalistisen talouden analyysiin.

Hänen kolmantena askeleenaan oli sen osoittaminen, että kärsimys voitaisiin poistaa, jos sen ehdot poistettaisiin. Neljänneksi askeleeksi hän esitti uuden elämäntavan, uudenlaisen sosiaalisen järjestelmän, jossa ei enää olisi vanhan järjestelmän pakostakin tuottamaa kärsimystä.

Uusi ihminen

Uuden yhteiskunnan tehtävänä on kannustaa uuden ihmisen esiintuloa, olennon jonka luonteenrakenteelle on ominaista se että hän: