Erich Fromm:
Omistava elämänmuoto ja anaalinen luonne

Omistavan elämänmuodon ymmärtämistä auttaa erään Freudin merkityksellisimpiin kuuluvan havainnon mieleen palauttaminen, nimittäin sen, että läpäistyään pikkulapsikaudellaan ensin kaksi vaihetta, joista ensimmäistä luonnehtii passiivinen ja toista aggressiivis-riistävä vastaanottavuus, kaikki lapset käyvät läpi ennen kypsymistään kolmannen vaiheen, jota Freud nimitti anaalieroottiseksi.

Freud havaitsi, että tämä vaihe jää usein vallitsevaksi yksilön myöhemmissäkin kehitysvaiheissa ja että silloin kun niin käy, tälle kehittyy anaalinen luonne. Yksilö muovautuu sellaiseksi, että hän kanavoi voimiensa pääosan rahan ja aineellisten tavaroiden sekä tunteiden, eleiden, sanojen ja energioiden hallussa pitämiseen, säästämiseen ja varastoimiseen. Tällainen on tyypillinen kitsaan ihmisen luonne, ja siihen liittyy tavallisesti sentapaisia piirteitä kuin järjestyksenrakkautta, täsmällisyyttä ja itsepäisyyttä, kutakin enemmän kuin olisi aivan normaalia.

Freudin anaalisuuden käsitteeseen kuuluu tärkeänä osana rahan ja ulosteiden symbolinen yhteys - kulta ja lika - josta hän mainitsee useita esimerkkejä. Hänen tulkintansa, jonka mukaan anaalinen luonne ei ole saavuttanut täyttä kypsyyttä, kritisoi itse asiassa terävästi viime vuosisadan porvarillista yhteiskuntaa, jossa vallinneiden käsitysten mukaan anaaliset luonteenpiirteet edustivat moraalisen käyttäytymisen ihannetta ja niiden katsottiin ilmaisevan 'ihmisluontoa'. Freudin yhtälö: raha=ulosteet, on selvä joskaan ei tarkoituksellinen kielteinen arvostelu porvarillisen yhteiskunnan toiminnasta ja sen omistavuudesta...

Freud on toisin sanoen sitä mieltä, että sellainen henkilö, joka on valtaosaltaan kiinnostunut omistamisesta ja omaisuudesta, on neuroottinen, henkisesti sairas ihminen; siitä seuraa että yhteiskunta, jonka useimmat jäsenet ovat anaalisia luonteita, on sairas yhteiskunta.