Make your own free website on Tripod.com

Lyhyitä lainauksia

Mitä vähemmän olet ja mitä vähemmän ilmaiset omaa elämääsi,
sitä enemmän omistat ja sitä vieraantuneempi on elämäsi...
Kaiken sen elämääsi ja ihmisyyteesi kuuluvan,
minkä ekonomisti ottaa sinulta pois,
hän palauttaa sinulle rahana ja vaurautena.

Yksityisomaisuus on tehnyt meistä niin typeriä ja yksipuolisia,
että jokin esine on meidän vain kun omistamme sen,
kun se on olemassa meille pääomana
tai kun suoranaisesti syömme tai juomme sen,
pukeudumme siihen,
asumme siinä jne.,
toisin sanoen hyödynnämme sitä jollakin tavoin.
Karl Marx: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset

Historia ei tee mitään,
sillä ei ole hallussaan minkäänlaisia rikkauksia,
se 'ei käy taisteluja'.
Toimijana, valtaansa ottajana ja taistelujen taistelijana on sen sijaan ihminen,
todellinen, elävä ihminen.
'Historia' ei käytä ihmistä hyväkseen ikään kuin se olisi jokin ihmisen ulkopuolinen olento;
historia ei ole muuta kuin omiin päämääriinsä pyrkivän ihmisen toimintaa.
Marx & Engels: Pyhä perhe


Niin monet ihmiset haluavat mennä Amerikkaan siksi,
että siellä on niin helppo ryöstää köyhiä, jotka eivät
saa hallitukselta minkäänlaista suojelua.

Amerikkalaisuus tarkoittaa sitä, ettei ikinä tarvitse sanoa olevansa pahoillaan.

Niin monet työpaikat edellyttävät laajamittaista petosta,
yhteiskunnan varojen laillistettua varastamista tai
ruuan, ruokamullan, veden ja ilmakehän myrkyttämistä.

Ihmisluonnon puute on se,
että kaikki haluavat rakentaa,
mutta kukaan ei halua huolehtia kunnossapidosta.

Kuinka monet amerikkalaiset tiesivät tai välittivät, missä
Laos tai Kamputsea tai Tripoli oli?
Uljaan koululaitoksemme ja tv:n ansiosta puolet heistä ei
kyennyt löytämään kartalta omaa maataankaan.

Niin kauan kuin on alempia yhteiskuntaluokkia,
minä kuulun niihin.
Niin kauan kuin on rikollisia aineksia,
minä kuulun niihin.
Niin kauan kuin yksikin ihminen on vankilassa,
minä en ole vapaa.
Kurt Vonnegut


Omistakaa ajatuksia.

Jokaisessa meissä asuu poliisi.
Se on tapettava.

Tavarat ovat ooppiumia kansalle.

Ole realisti - vaadi mahdotonta.

Vallankumouksellista ajattelua ei ole olemassa.
On vain vallankumouksellisia tekoja.
Pariisin vallankumous 1968


Mutta kun hajotetaan tehdas tai kapinoidaan hallitusta vastaan
tai vältellään moottoripyörän korjaamista siksi että se on järjestelmä,
hyökätään seurauksia eikä syitä vastaan;
ja niin kauan kuin hyökätään vain seurauksia vastaan, muutos on mahdoton.
Todellinen järjestelmä, varsinainen järjestelmä, on meidän
nykyinen järjestelmällinen ajattelun rakenteemme sinänsä,
itse järkiperäisyys, ja jos tehdas hajotetaan mutta sen pohjana oleva järkeilymalli jää jäljelle,
silloin se järkeilymalli tuottaa vain uuden tehtaan.
Jos vallankumous tuhoaa järjestelmällisen hallinnon mutta ne järjestelmälliset ajatusmallit
jotka sen hallinnon tuottavat jäävät ennalleen,
silloin ne mallit toistuvat seuraavassa hallinnossa.
Järjestelmistä puhutaan kovin paljon.
Ja ymmärretään kovin vähän.

Pikkulapsia koulutettiin olemaan tekemättä 'mitä tahansa mieleen juolahtaa' vaan...
vaan mitä?...
Totta kai! Sitä mikä muita miellyttää. Ja ketä muita?
Vanhempia, opettajia,
valvojia, poliiseja,
tuomareita, virkamiehiä,
kuninkaita, diktaattoreita.
Kaikkia auktoriteetteja.
Niistä jotka opetetaan halveksimaan sitä 'mitä mieleen juolahtaa' tulee tietenkin muille
paljon tottelevaisempia palvelijoita - hyviä orjia.
Sitä joka oppii olemaan tekemättä 'mitä tahansa mieli tekee' Järjestelmä rakastaa.
Robert Pirsig: Zen ja moottoripyörän kunnossapito


Revolutionary is guided by great feelings of love.
Che Guevara
I ain't got much but I got one thing
Nobody can tell me what words to sing

Capitalism feeds on war
Dreadline


Tee äärimmäinen kysymys.
Tee se joka päivä.
A.W.Yrjänä

Takaisin pääsivulle