Make your own free website on Tripod.com

Friedrich
Wilhelm
Nietzsche

Elämänkerrallisia
tietoja

1844
Lokakuun 15. syntyy Röckenissä pastori Karl Ludwig Nietzschen esikoispoika, joka saa nimekseen Friedrich Wilhelm samana päivänä syntyneen Preussin prinssin mukaan.

1846
Sisar ja myöhemmin Friedrichin vaarallisin vastustaja Elisabeth Alexandra syntyy.

1848
Veli Joosef syntyy.

1849
Nietzschen isä kuolee vain 36-vuotiaana aivosairauteen.

1850
Veljen kuolema. Perhe muuttaa Naumburgiin, jossa Nietzsche aloittaa koulunkäyntinsä. Hän kirjoittaa hymnejä Kristukselle ja tekee lupauksen vihkiytyä elämänsä ajaksi Jumalan palvelukseen.

1858
Nietzsche pääsee lahjakkaana oppilaana Pfortan maineikkaaseen kouluun. Hän on luokan priimus mutta menettää arvon juopottelun ja käytännön pilailun takia.

1860
Nietzsche perustaa parin ystävänsä kanssa kirjallis-musikaalisen yhdistyksen, Germanian, jonka tarkoituksena oli toimia luovien taiteellisten ja kirjallisten pyrkimysten edistämiseksi. Hän on jo tunnettu runoistaan ja muista kirjoituksistaan.

1864
Päästötutkinto Pfortassa. Nietzsche siirtyy kahdeksi lukukaudeksi Bonnin yliopistoon teologiaa opiskelemaan, mutta vaihtaa filologiaan professori Friedrich Ritschlin innostamana.

1865
Nietzsche siirtyy Ritschlin perässä Leipzigin yliopistoon, jossa hän opiskelee neljä lukukautta filologiaa. Nietzsche löytää antikvariaatista Schopenhauerin teoksen ja innostuu siitä. Hän innostuu myös säveltäjäksi.

1866
Ensimmäinen esitelmä edellisenä vuonna perustetussa filologisessa yhdistyksessä. Tutustuminen Erwin Rohdeen.

1867
Syksyllä alkaa sotapalvelus kenttätykistössä Naumburgissa. Nietzsche tuskastuu raskaaseen palvelukseen, eikä aikaa jää edes kirjeenvaihtoon. Hän kunnostautuu ratsumiehenä.

1868
Maaliskuussa onnettomuus ratsastusharjoituksissa ja vaikea rintalastan vamma, joka vaivaa miestä puoli vuotta. 15. lokakuuta päättyy asepalvelus. 28. lokakuuta täydellinen "kääntymys" Wagnerin musiikkiin. Marraskuussa Wagnerin ensimmäinen tapaaminen.

1869
Filologian professoriksi Baseliin. Toukokuussa Baselista käsin ensimmäinen käynti Wagnerin luona Tribschenissä. Tutustuminen kulttuurihistorioitsija Jacob Burckhardtiin.

1870
Osallistuminen Ranskan-Saksan sotaan sairaanhoitajana. Ensimmäiset keskustelut Franz Overbeckin kanssa. Joulu Wagnerin luona Tribschenissä.

1871
Säännöllisesti toistuvia väsymyskohtauksia.

1872
Jatkuva migreeni ja väsymys saavat Nietzschen harkitsemaan eroa yliopiston professuurista. Esikoisteos Tragedian synty musiikin hengestä. Manfred -meditaation säveltäminen

1873
Epäajanmukaisia tarkasteluja, I osa: David Strauss. Tästä vuodesta lähtien jatkuvia migreenikohtauksia.

1874
Epäajanmukaisten tarkastelujen II ja III osa.

1876
Epäajanmukaisten tarkastelujen IV osa. Hetken huumassa avioliittotarjous 21-vuotiaalle Mathilde Trampedachille. Vuoden loma Baselin virasta sairauden takia.

1877
Nietzschen nuoruudenystävä Rohde avioituu, ja ystävyys alkaa hiipua.

1878
Inhimillistä, liian inhimillistä. Suhde Wagneriin särkyy.

1879
Ero Baselin yliopiston virasta.

1880
Vaeltaja ja hänen varjonsa. Nietzsche liitti myöhemmin tämän teoksen osaksi Inhimillistä.

1881
Aamurusko. Ensimmäinen oleskelu Sveitsin Sils-Mariassa, johon Nietzsche ihastuu. Marraskuussa Nietzsche hullaantuu Bizet'n oopperasta Carmen.

1882
Iloinen tiede. Tutustuminen nuoreen ja älykkääseen Lou von Salomeen ja ero samana vuonna. Zarathustra alkaa hahmottua.

1883
Näin puhui Zarathustra, I ja II osa. Wagnerin kuolema. Sisar avioituu tohtori Försterin kanssa.

1884
Näin puhui Zarathustra, III osa.

1885
Näin puhui Zarathustra, IV ja viimeinen osa. Sisar muuttaa miehensä kanssa Paraguayhin.

1886
Hyvä ja pahan tuolla puolen; tulevaisuuden filosofian esinäytös. Rohden viimeinen tapaaminen.

1887
Moraalin alkuperästä. Dostojevskin löytäminen. Marraskuussa Georg Brandesin ensimmäinen kirja Nietzschestä.

1888
Tapaus Wagner; erään musikantin probleema. Antikristus; kirous kristinuskolle (julkaistiin myöhemmin). Dionysos-dityrambi ( runoteos; alunperin julkaistu Zarathustran IV osassa; julkaistiin erikseen myöh.) Brandes aloittaa luentonsa Kööpenhaminassa. Kirjeenvaihto August Strindbergin kanssa.

1889
Epäjumalten hämärä; kuinka vasaralla filosofoidaan. Nietzsche contra Wagner (julk. myöh.) Ecce Homo; kuinka tullaan siksi mikä ollaan. (julk. myöh.) Henkinen luhistuminen Torinossa tammikuussa, jonka jälkeen Nietzsche lähettää sekopäisiä kirjeitä ystäville ja tuttaville ympäri Eurooppaa. Sisaren miehen itsemurha Paraguayssa.

1890
Äiti ottaa Nietzschen hoiviinsa Naumburgiin. Nietzschen ajatukset alkavat herättää kiinnostusta Saksan intellektuellipiireissä.

1891
Sisar Elisabeth puuttuu ensimmäisen kerran Nietzschen teoksiin: Zarathustran IV osan julkaisemisen estäminen.

1893
Sisar saapuu lopullisesti Saksaan.

1894
Ensimmäisen Nietzsche-arkiston perustaminen. Sisar väärentää Nietzschen kirjeenvaihtoa sekä muokkaa ennen julkaisemattomasta aineistosta Tahto valtaan -teoksen, jota myöhemmin markkinoidaan Nietzschen pääteoksena.

1896
Arkiston siirtäminen Weimariin, missä säilytetään myös Goethen ja Schillerin arkistoja.

1897
Äiti kuolee. Nietzschen lopullinen henkinen ja ruumiillinen luhistuminen.

1900
Elokuun 25. Friedrich Nietzsche kuolee.