Make your own free website on Tripod.com

Uskontotiede

- Luentosarja & oheislukemistona seuraavat:
* Ketola & al.: Näköaloja uskontoon
* Kamppinen & al.: Kaaos ja kosmos. Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen perusteet
* Anttonen: Uno Harva ja suomalainen uskontotiede
* Capps: Religious Studies, ss. 1-208
- Luennotsijana uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen

- Luentosarja & oheislukemistona seuraavat:
* Heininen & Heikkilä: Suomen kirkkohistoria
* Purmonen (ed.): Orthodoxy in Finland. Past and Present, ss. 13-22
* Junnonaho: Vaihtoehtoisesta uskonnollisuudesta Suomessa
* Suomen kulttuurihistoria 2, ss. 11-62, 134-145, 186-253
* Holm (red.): Aktuella religiösa rörelser i Finland
- Luennotsijana FT Martti Junnonaho

- Luentosarja & seuraava kirjallisuus:
* Kamppinen: Kaaos ja kosmos 2
* Vasenkari (toim.): Osallistuva havainnointi

- Kirjatentti, seuraavat teokset:
* McGuire: Religion: The Social Context
* Robbins: Cults, Converts and Charisma. The Sociology of New Religious Movements
- Tentaattorina uskontotieteen assistentti Tuija Hovi

- Kenttätyö aiheesta Luonnonuskontojen harjoittajien maailmankuvan keskeiset teemat.
- Ohjaajana uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen

- Luennot ja seuraava kirjallisuus:
* Pentikäinen & Pentikäinen: Uskonnot maailmassa
* Hinnells (ed.): A New Handbook of Living Religions
- Luennoitsijana uskontotieteen lehtori Matti Kamppinen

- Kirjatentti, seuraavat teokset:
* Holm: Religionpsykologins grunder
* Batson et al.: Religion and the Individual
- Tentaattorina uskontotieteen assistentti Tuija Hovi

- Luentosarja
- Luennoitsijana etnohistorioitsija Juha Hiltunen

- proseminaariesitelmä
* Tutkimussuunnitelma: Sotakoneen mytologia - navajointiaanien sotaseremonia
- Ohjaajana uskontotieteen lehtori Kimmo Ketola

- Kirjatentti, seuraavat teokset:
* Underhill: Red Man's Religion
* Hultkrantz: Belief and Worship in Native North America
- Tentaattorina uskontotieteen lehtori Kimmo Ketola

- Kirjatentti, seuraavat teokset:
* Turner: The Forest of Symbols
* Sperber: Rethinking Symbolism
* Leach: Culture and Communication. Logic by which Symbols Are Connected
* Obeyesekere: Medusa's Hair. An Essay on Personal Symbols and Religious Experience
- Tentaattorina uskontotieteen assistentti Tuija Hovi